Laura Radu, logoped în cadrul Asociației Help Autism. Este psiholog cu drept de liberă practică în Psihopedagogie specială și în formare profesională în hipnoză și terapie cognitiv-comportamentală.  Deasemenea predă cursuri de muzică vocal-instrumentală în cadrul Fundației Bucuriile Muzicii. Lector în cadrul Conferinței ABA, susține cursuri de formare pentru părinți și terapeuți. În activitatea sa integrează atât psihologia, psihopedagogia, terapia logopedică dar și terapia ocupațională prin muzică și sunet.

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Importanța percepției auditive în dezvoltarea limbajului – Tehnici pentru antrenarea percepției auditive.

Workshop-ul are ca tematică prezentarea caracteristicilor definitorii ale percepției auditive, dar mai ales explicarea importanței acesteia în dezvoltarea limbajului expresiv verbal. De cele mai multe ori o dicție deformată, o tonalitate vocală inadecvată sau chiar intensitatea vocală folosită incongruent cu contextul; pot fi generate în fundament de o percepție auditivă deformată, superficială sau deficitară.

Așadar, ne propunem să explicăm atât punctual cât și în ansamblu, particularitățile percepției auditive în relație de interdependență cu limbajul expresiv verbal. Aplicațiile practice pe care le vom prezenta, vin ca o completare a noțiunilor teoretice și ajută atât la diagnosticarea anumitor carențe în percepția auditivă cât și la exersarea și dezvoltarea acesteia.

Vezi programul