Peter Gerhardt, Pd. D, BCBA

Presenting at the Bucharest International ABA Conference:

Maturitatea începe odată cu perioada preșcolară :

Analiza aplicată a comportamentului și identificarea/ dezvoltarea  abilitaților necesare în cazul adulților cu TSA.

ABSTRACT:

Baer, Wolf si Risley (1968) specifică faptul că intervențiile bazate pe analiza aplicată a comportamentului ar trebui să determine rezultate semnificative, generalizate, importante din punct de vedere social care, in acest caz, ar trebui să se traducă prin rezultate pozitive pentru adultul cu TSA. Din nefericire,  în pofida dovezilor care evidențiază importanța intervenției în TSA, rezultatele în cazul adulților cu TSA rămân destul de slabe „pentru aproape orice rezultat ales.” (Roux, et al, 2015, p. 8).  Deși există câteva motive care explică aceste rezultate slabe, potențialul analizei aplicate a comportamentului de a genera rezultate mai bune în cazul adulților, trebuie încă explorat sau realizat. Totuși, analiza aplicată a comportamentului ar trebui să genereze mai multe rezultate pozitive. Acestă prezentare are scopul de a  descrie o imagine generală pentru câteva intervenții și proceduri care abordează acest „deficit de rezultate” printr-o mai bună înțelegere a legăturilor dintre abilitățile dobândite în perioada preșcolară, școala primară, gimnaziu și liceu și cele care se dobândesc la maturitate. În plus, vor fi analizate provocările legate de  rezultatele intervențiilor eficiente asupra comportamentului din clinică sau clasă . Atelierul se va încheia cu o discuție privind aspectele etice asociate posibilităților de a oferi o intervenție eficientă asupra comportamentului în cazul adolescenților și adulților cu TSA.

Obiective

La terminarea atelierului, participanții vor putea:

  1. Defini „rezultatele pozitive în cazul adulților cu TSA” într-o maniera observabilă și măsurabilă, în funcție de caz.
  2. Identifica o multitudine de abilitați, de la perioada preșcolară până la terminarea liceului, cu o importanță directă pentru ceea ce înseamnă succes în comunitate după vârsta de 18
  3. Identifica cel puțin trei provocări ale transferului intervențiilor asupra comportamentului din clasa alături de soluțiile posibile.
  4. Discuta considerentele etice care joacă un rol important în identificarea abilitaților necesare.
See the program